Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Medlemskap

Nye virksomheter inngår en medlemskontrakt med en årlig timeressurs som fastsettes etter virksomhetens behov.  Virksomhetens risikovurdering og anbefaling fra HAVA BHT blir lagt til grunn ved kjøp av timeressursen.  Den første medlemsperioden (6 måneder) vurderes risikovurdering og gjennomgang av HMS-systemet. Det lages en HMS-akrivitetsplan for kommende år/ periode.  Dette gjør at HAVA BHT blir kjent med virksomheten og de HMS-utfordringer som virksomheten har.  Samtidig får en et godt grunnlag for å fastsette den årlige timeressursen.

Medlemskap innebærer:
 
  • Tilknytting til godkjent BHT etter krav i Arbeidsmiljøloven
  • HAVA BHT's HMS-tjenester er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten
  • Materiell og utstyr er inkludert i timeprisen
  • En årlig medlemsavgift pr virksomhet som dekker administrasjon, kjøretid og kjørekostnad 
  • HMS-plan følger kalenderåret og beskriver aktiviteter som virksomheten skal utføre enten i egen regi eller i samarbeid med HAVA BHT
  • Styret i HAVA BHT fastsetter timepris og medlemsavgift i forbindelse med årlige budsjetter

  • For virksomheter med inntil 5 ansatte gis et mimiumstilbud - be om pris
Salg av tilleggstimer
Virksomheten kan kjøpe ytterliggere tjenester når timeressursen er brukt opp.

Salg av tjenester til virksomheter som ikke er medlem
Vi tar også på oss konsulentoppdrag for virksomheter som ikke er medlem.


Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS