Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Styret i HAVA BHT 2015 - 2016

Styret er sammensatt av representanter fra medlemsvirkosmhetene i HAVA BHT: tre fra arbeidsgiversiden, tre fra arbeidstakersiden og en representant valgt blant de ansatte i HAVA BHT.

Styreleder: Ann Karin Opheim, Sparebank 1 Hallingdal Valdres
   
Nestleder: Unni Sørensen, Ål kommune
    
Styremedlem: Aud-Helen Solberg, Nes kommune

Styremedlem: Stig Solbrekken, Sør-Aurdal kommune

Styremedlem: Ole Ivar Karterud, Hallingdal Kraftnett AS

Styremedlem: Dag Olav Høyland Berger, Protan AS

Styremedlem: Trine Nythun, ansattes representant

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS